Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/02 kl 01 17 10 27 25
08/02 kl 02 63 11 74 71
08/02 kl 03 93 12 105 106
08/02 kl 04 100 13 113 115
08/02 kl 05 81 13 94 97
08/02 kl 06 41 15 56 60
08/02 kl 07 -10 18 8 10
08/02 kl 08 -60 19 -41 -40
08/02 kl 09 -97 19 -78 -77
08/02 kl 10 -111 20 -91 -93
08/02 kl 11 -95 21 -74 -79
08/02 kl 12 -52 20 -32 -37
08/02 kl 13 7 20 27 23
08/02 kl 14 66 19 85 82
08/02 kl 15 111 17 128 -
08/02 kl 16 131 16 147 -
08/02 kl 17 122 17 139 -
08/02 kl 18 85 17 102 -
08/02 kl 19 31 17 48 -
08/02 kl 20 -29 17 -12 -
08/02 kl 21 -80 19 -61 -
08/02 kl 22 -111 19 -92 -
08/02 kl 23 -113 19 -94 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 147 181 206 222 210
Laveste vannstand -94 -105 -91 -97 -104
Avvik gult nivå -43 -9 16 32 20
Avvik orange nivå -59 -25 0 16 4
Avvik rødt nivå -76 -42 -17 -1 -13
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm