Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
08/02 kl 01 27 27 27 25
08/02 kl 02 74 75 74 71
08/02 kl 03 105 106 105 106
08/02 kl 04 113 114 113 115
08/02 kl 05 94 96 94 97
08/02 kl 06 56 58 56 60
08/02 kl 07 7 9 8 10
08/02 kl 08 -43 -40 -41 -40
08/02 kl 09 -80 -77 -78 -77
08/02 kl 10 -93 -90 -91 -93
08/02 kl 11 -76 -73 -74 -79
08/02 kl 12 -34 -32 -32 -37
08/02 kl 13 25 27 27 23
08/02 kl 14 84 87 85 82
08/02 kl 15 128 132 128 -
08/02 kl 16 147 150 147 -
08/02 kl 17 137 141 139 -
08/02 kl 18 100 103 102 -
08/02 kl 19 46 49 48 -
08/02 kl 20 -13 -10 -12 -
08/02 kl 21 -63 -60 -61 -
08/02 kl 22 -94 -91 -92 -
08/02 kl 23 -97 -93 -94 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 150 182 221 233 220
Laveste vannstand -97 -105 -95 -109 -113
Avvik gult nivå -40 -8 31 43 30
Avvik orange nivå -56 -24 15 27 14
Avvik rødt nivå -73 -41 -2 10 -3
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm