Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
08/02 kl 00 -27 - -24 -24
08/02 kl 01 25 27 27 26
08/02 kl 02 71 74 74 73
08/02 kl 03 106 105 105 104
08/02 kl 04 115 113 112 112
08/02 kl 05 97 94 94 94
08/02 kl 06 60 56 56 56
08/02 kl 07 10 8 8 8
08/02 kl 08 -40 -41 -41 -41
08/02 kl 09 -77 -78 -79 -78
08/02 kl 10 -93 -91 -91 -91
08/02 kl 11 -79 -74 -74 -75
08/02 kl 12 -37 -32 -32 -33
08/02 kl 13 23 27 27 26
08/02 kl 14 82 85 86 85
08/02 kl 15 - 128 129 129
08/02 kl 16 - 147 148 149
08/02 kl 17 - 139 139 140
08/02 kl 18 - 102 102 103
08/02 kl 19 - 48 49 49
08/02 kl 20 - -12 -12 -12
08/02 kl 21 - -61 -62 -62
08/02 kl 22 - -92 -92 -93
08/02 kl 23 - -94 -94 -95

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 147 181 206 222 210
Max. fra modell: 07/02 12 148 179 203 220 203
Max. fra modell: 07/02 00 149 182 199 225 -95
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm