Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
08/02 kl 01 10 10 10 8
08/02 kl 02 11 12 11 8
08/02 kl 03 12 13 12 13
08/02 kl 04 13 14 13 15
08/02 kl 05 13 15 13 16
08/02 kl 06 15 17 15 19
08/02 kl 07 17 19 18 20
08/02 kl 08 17 20 19 20
08/02 kl 09 17 20 19 20
08/02 kl 10 18 21 20 18
08/02 kl 11 19 22 21 16
08/02 kl 12 18 20 20 15
08/02 kl 13 18 20 20 16
08/02 kl 14 18 21 19 16
08/02 kl 15 17 21 17 -
08/02 kl 16 16 19 16 -
08/02 kl 17 15 19 17 -
08/02 kl 18 15 18 17 -
08/02 kl 19 15 18 17 -
08/02 kl 20 16 19 17 -
08/02 kl 21 17 20 19 -
08/02 kl 22 17 20 19 -
08/02 kl 23 16 20 19 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 21 37 54 64 60
Laveste værets virkning 10 17 35 57 40
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm