Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/02 kl 00 -83 20 -63 -
09/02 kl 01 -29 21 -8 -
09/02 kl 02 31 20 51 -
09/02 kl 03 83 19 102 -
09/02 kl 04 114 19 133 -
09/02 kl 05 116 19 135 -
09/02 kl 06 89 19 108 -
09/02 kl 07 39 18 57 -
09/02 kl 08 -21 17 -4 -
09/02 kl 09 -76 17 -59 -
09/02 kl 10 -115 18 -97 -
09/02 kl 11 -124 19 -105 -
09/02 kl 12 -99 19 -80 -
09/02 kl 13 -44 22 -22 -
09/02 kl 14 26 24 50 -
09/02 kl 15 90 27 117 -
09/02 kl 16 134 30 164 -
09/02 kl 17 148 33 181 -
09/02 kl 18 128 33 161 -
09/02 kl 19 79 33 112 -
09/02 kl 20 14 34 48 -
09/02 kl 21 -53 35 -18 -
09/02 kl 22 -107 36 -71 -
09/02 kl 23 -136 37 -99 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 147 181 206 222 210
Laveste vannstand -94 -105 -91 -97 -104
Avvik gult nivå -43 -9 16 32 20
Avvik orange nivå -59 -25 0 16 4
Avvik rødt nivå -76 -42 -17 -1 -13
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm