Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
09/02 kl 00 -66 -62 -63 -
09/02 kl 01 -11 -8 -8 -
09/02 kl 02 49 53 51 -
09/02 kl 03 101 104 102 -
09/02 kl 04 131 135 133 -
09/02 kl 05 133 136 135 -
09/02 kl 06 105 110 108 -
09/02 kl 07 55 59 57 -
09/02 kl 08 -5 -1 -4 -
09/02 kl 09 -61 -55 -59 -
09/02 kl 10 -98 -93 -97 -
09/02 kl 11 -105 -99 -105 -
09/02 kl 12 -80 -74 -80 -
09/02 kl 13 -24 -18 -22 -
09/02 kl 14 46 53 50 -
09/02 kl 15 112 119 117 -
09/02 kl 16 158 165 164 -
09/02 kl 17 176 182 181 -
09/02 kl 18 158 163 161 -
09/02 kl 19 111 116 112 -
09/02 kl 20 46 52 48 -
09/02 kl 21 -22 -15 -18 -
09/02 kl 22 -76 -70 -71 -
09/02 kl 23 -104 -97 -99 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 150 182 221 233 220
Laveste vannstand -97 -105 -95 -109 -113
Avvik gult nivå -40 -8 31 43 30
Avvik orange nivå -56 -24 15 27 14
Avvik rødt nivå -73 -41 -2 10 -3
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm