Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
09/02 kl 00 - -63 -63 -63
09/02 kl 01 - -8 -8 -8
09/02 kl 02 - 51 51 52
09/02 kl 03 - 102 102 103
09/02 kl 04 - 133 133 134
09/02 kl 05 - 135 136 136
09/02 kl 06 - 108 109 109
09/02 kl 07 - 57 57 58
09/02 kl 08 - -4 -3 -2
09/02 kl 09 - -59 -58 -57
09/02 kl 10 - -97 -97 -95
09/02 kl 11 - -105 -106 -103
09/02 kl 12 - -80 -80 -77
09/02 kl 13 - -22 -23 -20
09/02 kl 14 - 50 49 53
09/02 kl 15 - 117 116 119
09/02 kl 16 - 164 163 166
09/02 kl 17 - 181 179 182
09/02 kl 18 - 161 160 163
09/02 kl 19 - 112 112 114
09/02 kl 20 - 48 48 49
09/02 kl 21 - -18 -19 -19
09/02 kl 22 - -71 -72 -74
09/02 kl 23 - -99 -100 -103

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 147 181 206 222 210
Max. fra modell: 07/02 12 148 179 203 220 203
Max. fra modell: 07/02 00 149 182 199 225 -95
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm