Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
09/02 kl 00 17 21 20 -
09/02 kl 01 18 21 21 -
09/02 kl 02 18 22 20 -
09/02 kl 03 18 21 19 -
09/02 kl 04 17 21 19 -
09/02 kl 05 17 20 19 -
09/02 kl 06 16 21 19 -
09/02 kl 07 16 20 18 -
09/02 kl 08 16 20 17 -
09/02 kl 09 15 21 17 -
09/02 kl 10 17 22 18 -
09/02 kl 11 19 25 19 -
09/02 kl 12 19 25 19 -
09/02 kl 13 20 26 22 -
09/02 kl 14 20 27 24 -
09/02 kl 15 22 29 27 -
09/02 kl 16 24 31 30 -
09/02 kl 17 28 34 33 -
09/02 kl 18 30 35 33 -
09/02 kl 19 32 37 33 -
09/02 kl 20 32 38 34 -
09/02 kl 21 31 38 35 -
09/02 kl 22 31 37 36 -
09/02 kl 23 32 39 37 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 21 37 54 64 60
Laveste værets virkning 10 17 35 57 40
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm