Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/02 kl 00 -128 37 -91 -
10/02 kl 01 -85 35 -50 -
10/02 kl 02 -20 35 15 -
10/02 kl 03 49 35 84 -
10/02 kl 04 104 37 141 -
10/02 kl 05 132 38 170 -
10/02 kl 06 127 40 167 -
10/02 kl 07 90 41 131 -
10/02 kl 08 31 42 73 -
10/02 kl 09 -35 43 8 -
10/02 kl 10 -93 44 -49 -
10/02 kl 11 -130 45 -85 -
10/02 kl 12 -132 46 -86 -
10/02 kl 13 -95 46 -49 -
10/02 kl 14 -29 46 17 -
10/02 kl 15 47 46 93 -
10/02 kl 16 113 47 160 -
10/02 kl 17 152 48 200 -
10/02 kl 18 157 49 206 -
10/02 kl 19 126 49 175 -
10/02 kl 20 66 49 115 -
10/02 kl 21 -8 50 42 -
10/02 kl 22 -79 53 -26 -
10/02 kl 23 -132 54 -78 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 147 181 206 222 210
Laveste vannstand -94 -105 -91 -97 -104
Avvik gult nivå -43 -9 16 32 20
Avvik orange nivå -59 -25 0 16 4
Avvik rødt nivå -76 -42 -17 -1 -13
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm