Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
10/02 kl 00 -95 -88 -91 -
10/02 kl 01 -52 -45 -50 -
10/02 kl 02 13 21 15 -
10/02 kl 03 82 90 84 -
10/02 kl 04 137 146 141 -
10/02 kl 05 165 175 170 -
10/02 kl 06 161 171 167 -
10/02 kl 07 125 137 131 -
10/02 kl 08 68 81 73 -
10/02 kl 09 4 17 8 -
10/02 kl 10 -55 -41 -49 -
10/02 kl 11 -92 -77 -85 -
10/02 kl 12 -92 -76 -86 -
10/02 kl 13 -55 -37 -49 -
10/02 kl 14 11 31 17 -
10/02 kl 15 87 108 93 -
10/02 kl 16 153 175 160 -
10/02 kl 17 192 214 200 -
10/02 kl 18 198 221 206 -
10/02 kl 19 168 191 175 -
10/02 kl 20 108 133 115 -
10/02 kl 21 34 62 42 -
10/02 kl 22 -36 -8 -26 -
10/02 kl 23 -88 -60 -78 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 150 182 221 233 220
Laveste vannstand -97 -105 -95 -109 -113
Avvik gult nivå -40 -8 31 43 30
Avvik orange nivå -56 -24 15 27 14
Avvik rødt nivå -73 -41 -2 10 -3
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm