Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
10/02 kl 00 33 40 37 -
10/02 kl 01 33 40 35 -
10/02 kl 02 33 41 35 -
10/02 kl 03 33 41 35 -
10/02 kl 04 33 42 37 -
10/02 kl 05 33 43 38 -
10/02 kl 06 34 44 40 -
10/02 kl 07 35 47 41 -
10/02 kl 08 37 50 42 -
10/02 kl 09 39 52 43 -
10/02 kl 10 38 52 44 -
10/02 kl 11 38 53 45 -
10/02 kl 12 40 56 46 -
10/02 kl 13 40 58 46 -
10/02 kl 14 40 60 46 -
10/02 kl 15 40 61 46 -
10/02 kl 16 40 62 47 -
10/02 kl 17 40 62 48 -
10/02 kl 18 41 64 49 -
10/02 kl 19 42 65 49 -
10/02 kl 20 42 67 49 -
10/02 kl 21 42 70 50 -
10/02 kl 22 43 71 53 -
10/02 kl 23 44 72 54 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 21 37 54 64 60
Laveste værets virkning 10 17 35 57 40
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm