Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/02 kl 00 -154 57 -97 -
11/02 kl 01 -136 59 -77 -
11/02 kl 02 -80 61 -19 -
11/02 kl 03 -6 62 56 -
11/02 kl 04 68 63 131 -
11/02 kl 05 121 64 185 -
11/02 kl 06 144 64 208 -
11/02 kl 07 131 64 195 -
11/02 kl 08 85 63 148 -
11/02 kl 09 20 62 82 -
11/02 kl 10 -50 62 12 -
11/02 kl 11 -107 62 -45 -
11/02 kl 12 -138 62 -76 -
11/02 kl 13 -131 61 -70 -
11/02 kl 14 -83 61 -22 -
11/02 kl 15 -10 60 50 -
11/02 kl 16 69 59 128 -
11/02 kl 17 131 59 190 -
11/02 kl 18 163 59 222 -
11/02 kl 19 158 60 218 -
11/02 kl 20 116 60 176 -
11/02 kl 21 49 60 109 -
11/02 kl 22 -29 60 31 -
11/02 kl 23 -100 60 -40 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 147 181 206 222 210
Laveste vannstand -94 -105 -91 -97 -104
Avvik gult nivå -43 -9 16 32 20
Avvik orange nivå -59 -25 0 16 4
Avvik rødt nivå -76 -42 -17 -1 -13
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm