Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
11/02 kl 00 -109 -82 -97 -
11/02 kl 01 -89 -63 -77 -
11/02 kl 02 -31 -5 -19 -
11/02 kl 03 44 70 56 -
11/02 kl 04 120 145 131 -
11/02 kl 05 173 199 185 -
11/02 kl 06 196 220 208 -
11/02 kl 07 183 206 195 -
11/02 kl 08 137 160 148 -
11/02 kl 09 73 95 82 -
11/02 kl 10 3 25 12 -
11/02 kl 11 -55 -31 -45 -
11/02 kl 12 -86 -63 -76 -
11/02 kl 13 -79 -57 -70 -
11/02 kl 14 -30 -10 -22 -
11/02 kl 15 43 62 50 -
11/02 kl 16 121 140 128 -
11/02 kl 17 183 201 190 -
11/02 kl 18 214 233 222 -
11/02 kl 19 210 228 218 -
11/02 kl 20 167 183 176 -
11/02 kl 21 100 115 109 -
11/02 kl 22 22 36 31 -
11/02 kl 23 -50 -35 -40 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 150 182 221 233 220
Laveste vannstand -97 -105 -95 -109 -113
Avvik gult nivå -40 -8 31 43 30
Avvik orange nivå -56 -24 15 27 14
Avvik rødt nivå -73 -41 -2 10 -3
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm