Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
11/02 kl 00 - -97 -101 -104
11/02 kl 01 - -77 -81 -84
11/02 kl 02 - -19 -24 -26
11/02 kl 03 - 56 51 48
11/02 kl 04 - 131 125 123
11/02 kl 05 - 185 179 177
11/02 kl 06 - 208 204 202
11/02 kl 07 - 195 193 189
11/02 kl 08 - 148 148 144
11/02 kl 09 - 82 83 79
11/02 kl 10 - 12 12 10
11/02 kl 11 - -45 -46 -47
11/02 kl 12 - -76 -78 -78
11/02 kl 13 - -70 -72 -71
11/02 kl 14 - -22 -25 -22
11/02 kl 15 - 50 48 51
11/02 kl 16 - 128 127 130
11/02 kl 17 - 190 188 192
11/02 kl 18 - 222 220 225
11/02 kl 19 - 218 215 219
11/02 kl 20 - 176 174 176
11/02 kl 21 - 109 107 108
11/02 kl 22 - 31 29 29
11/02 kl 23 - -40 -41 -44

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 147 181 206 222 210
Max. fra modell: 07/02 12 148 179 203 220 203
Max. fra modell: 07/02 00 149 182 199 225 -95
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm