Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/02 kl 00 -150 60 -90 -
12/02 kl 01 -163 59 -104 -
12/02 kl 02 -134 58 -76 -
12/02 kl 03 -69 57 -12 -
12/02 kl 04 10 56 66 -
12/02 kl 05 83 55 138 -
12/02 kl 06 132 54 186 -
12/02 kl 07 147 53 200 -
12/02 kl 08 126 52 178 -
12/02 kl 09 75 52 127 -
12/02 kl 10 7 51 58 -
12/02 kl 11 -61 50 -11 -
12/02 kl 12 -114 50 -64 -
12/02 kl 13 -138 52 -86 -
12/02 kl 14 -121 51 -70 -
12/02 kl 15 -66 51 -15 -
12/02 kl 16 10 51 61 -
12/02 kl 17 85 50 135 -
12/02 kl 18 140 48 188 -
12/02 kl 19 163 47 210 -
12/02 kl 20 149 46 195 -
12/02 kl 21 101 44 145 -
12/02 kl 22 30 42 72 -
12/02 kl 23 -47 40 -7 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 147 181 206 222 210
Laveste vannstand -94 -105 -91 -97 -104
Avvik gult nivå -43 -9 16 32 20
Avvik orange nivå -59 -25 0 16 4
Avvik rødt nivå -76 -42 -17 -1 -13
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm