Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
12/02 kl 00 -100 -86 -90 -
12/02 kl 01 -113 -99 -104 -
12/02 kl 02 -84 -70 -76 -
12/02 kl 03 -19 -6 -12 -
12/02 kl 04 60 74 66 -
12/02 kl 05 134 147 138 -
12/02 kl 06 182 196 186 -
12/02 kl 07 197 211 200 -
12/02 kl 08 176 189 178 -
12/02 kl 09 124 137 127 -
12/02 kl 10 55 68 58 -
12/02 kl 11 -13 0 -11 -
12/02 kl 12 -66 -54 -64 -
12/02 kl 13 -92 -79 -86 -
12/02 kl 14 -77 -63 -70 -
12/02 kl 15 -23 -8 -15 -
12/02 kl 16 52 67 61 -
12/02 kl 17 127 143 135 -
12/02 kl 18 182 198 188 -
12/02 kl 19 204 220 210 -
12/02 kl 20 189 207 195 -
12/02 kl 21 140 158 145 -
12/02 kl 22 68 87 72 -
12/02 kl 23 -10 9 -7 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 150 182 221 233 220
Laveste vannstand -97 -105 -95 -109 -113
Avvik gult nivå -40 -8 31 43 30
Avvik orange nivå -56 -24 15 27 14
Avvik rødt nivå -73 -41 -2 10 -3
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm