Tid (NNT) Sanns. > gult Sanns. > orange Sanns. > rødt Max. EPS
12/02 kl 00 0% 0% 0% -86
12/02 kl 01 0% 0% 0% -99
12/02 kl 02 0% 0% 0% -70
12/02 kl 03 0% 0% 0% -6
12/02 kl 04 0% 0% 0% 74
12/02 kl 05 0% 0% 0% 147
12/02 kl 06 37% 0% 0% 196
12/02 kl 07 100% 21% 0% 211
12/02 kl 08 0% 0% 0% 189
12/02 kl 09 0% 0% 0% 137
12/02 kl 10 0% 0% 0% 68
12/02 kl 11 0% 0% 0% 0
12/02 kl 12 0% 0% 0% -54
12/02 kl 13 0% 0% 0% -79
12/02 kl 14 0% 0% 0% -63
12/02 kl 15 0% 0% 0% -8
12/02 kl 16 0% 0% 0% 67
12/02 kl 17 0% 0% 0% 143
12/02 kl 18 21% 0% 0% 198
12/02 kl 19 100% 90% 0% 220
12/02 kl 20 98% 2% 0% 207
12/02 kl 21 0% 0% 0% 158
12/02 kl 22 0% 0% 0% 87
12/02 kl 23 0% 0% 0% 9

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Sanns. > gult nivå 0% 0% 100% 100% 100%
Sanns. > orange nivå 0% 0% 62% 100% 90%
Sanns. > rødt nivå 0% 0% 0% 50% 0%
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm