Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
12/02 kl 00 - -90 -92 -95
12/02 kl 01 - -104 -105 -109
12/02 kl 02 - -76 -76 -
12/02 kl 03 - -12 -12 -
12/02 kl 04 - 66 66 -
12/02 kl 05 - 138 139 -
12/02 kl 06 - 186 188 -
12/02 kl 07 - 200 203 -
12/02 kl 08 - 178 182 -
12/02 kl 09 - 127 130 -
12/02 kl 10 - 58 62 -
12/02 kl 11 - -11 -7 -
12/02 kl 12 - -64 -60 -
12/02 kl 13 - -86 -84 -
12/02 kl 14 - -70 - -
12/02 kl 15 - -15 - -
12/02 kl 16 - 61 - -
12/02 kl 17 - 135 - -
12/02 kl 18 - 188 - -
12/02 kl 19 - 210 - -
12/02 kl 20 - 195 - -
12/02 kl 21 - 145 - -
12/02 kl 22 - 72 - -
12/02 kl 23 - -7 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 147 181 206 222 210
Max. fra modell: 07/02 12 148 179 203 220 203
Max. fra modell: 07/02 00 149 182 199 225 -95
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm