Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
12/02 kl 00 50 64 60 -
12/02 kl 01 50 64 59 -
12/02 kl 02 50 64 58 -
12/02 kl 03 50 63 57 -
12/02 kl 04 50 64 56 -
12/02 kl 05 51 64 55 -
12/02 kl 06 50 64 54 -
12/02 kl 07 50 64 53 -
12/02 kl 08 50 63 52 -
12/02 kl 09 49 62 52 -
12/02 kl 10 48 61 51 -
12/02 kl 11 48 61 50 -
12/02 kl 12 48 60 50 -
12/02 kl 13 46 59 52 -
12/02 kl 14 44 58 51 -
12/02 kl 15 43 58 51 -
12/02 kl 16 42 57 51 -
12/02 kl 17 42 58 50 -
12/02 kl 18 42 58 48 -
12/02 kl 19 41 57 47 -
12/02 kl 20 40 58 46 -
12/02 kl 21 39 57 44 -
12/02 kl 22 38 57 42 -
12/02 kl 23 37 56 40 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 21 37 54 64 60
Laveste værets virkning 10 17 35 57 40
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm