Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/02 kl 01 209 10 219 217
08/02 kl 02 255 11 266 263
08/02 kl 03 285 12 297 298
08/02 kl 04 292 13 305 307
08/02 kl 05 273 13 286 289
08/02 kl 06 233 15 248 252
08/02 kl 07 182 18 200 202
08/02 kl 08 132 19 151 152
08/02 kl 09 95 19 114 115
08/02 kl 10 81 20 101 99
08/02 kl 11 97 21 118 113
08/02 kl 12 140 20 160 155
08/02 kl 13 199 20 219 215
08/02 kl 14 258 19 277 274
08/02 kl 15 303 17 320 -
08/02 kl 16 323 16 339 -
08/02 kl 17 314 17 331 -
08/02 kl 18 277 17 294 -
08/02 kl 19 223 17 240 -
08/02 kl 20 163 17 180 -
08/02 kl 21 112 19 131 -
08/02 kl 22 81 19 100 -
08/02 kl 23 79 19 98 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 339 373 398 414 402
Laveste vannstand 98 87 101 95 88
Avvik gult nivå -43 -9 16 32 20
Avvik orange nivå -59 -25 0 16 4
Avvik rødt nivå -76 -42 -17 -1 -13
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm