Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
08/02 kl 01 219 219 219 217
08/02 kl 02 266 267 266 263
08/02 kl 03 297 298 297 298
08/02 kl 04 305 306 305 307
08/02 kl 05 286 288 286 289
08/02 kl 06 248 250 248 252
08/02 kl 07 199 201 200 202
08/02 kl 08 149 152 151 152
08/02 kl 09 112 115 114 115
08/02 kl 10 99 102 101 99
08/02 kl 11 116 119 118 113
08/02 kl 12 158 160 160 155
08/02 kl 13 217 219 219 215
08/02 kl 14 276 279 277 274
08/02 kl 15 320 324 320 -
08/02 kl 16 339 342 339 -
08/02 kl 17 329 333 331 -
08/02 kl 18 292 295 294 -
08/02 kl 19 238 241 240 -
08/02 kl 20 179 182 180 -
08/02 kl 21 129 132 131 -
08/02 kl 22 98 101 100 -
08/02 kl 23 95 99 98 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 342 374 413 425 412
Laveste vannstand 95 87 97 83 79
Avvik gult nivå -40 -8 31 43 30
Avvik orange nivå -56 -24 15 27 14
Avvik rødt nivå -73 -41 -2 10 -3
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm