Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
08/02 kl 00 165 - 168 168
08/02 kl 01 217 219 219 218
08/02 kl 02 263 266 266 265
08/02 kl 03 298 297 297 296
08/02 kl 04 307 305 304 304
08/02 kl 05 289 286 286 286
08/02 kl 06 252 248 248 248
08/02 kl 07 202 200 200 200
08/02 kl 08 152 151 151 151
08/02 kl 09 115 114 113 114
08/02 kl 10 99 101 101 101
08/02 kl 11 113 118 118 117
08/02 kl 12 155 160 160 159
08/02 kl 13 215 219 219 218
08/02 kl 14 274 277 278 277
08/02 kl 15 - 320 321 321
08/02 kl 16 - 339 340 341
08/02 kl 17 - 331 331 332
08/02 kl 18 - 294 294 295
08/02 kl 19 - 240 241 241
08/02 kl 20 - 180 180 180
08/02 kl 21 - 131 130 130
08/02 kl 22 - 100 100 99
08/02 kl 23 - 98 98 97

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 339 373 398 414 402
Max. fra modell: 07/02 12 340 371 395 412 395
Max. fra modell: 07/02 00 341 374 391 417 97
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm