Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/02 kl 00 109 20 129 -
09/02 kl 01 163 21 184 -
09/02 kl 02 223 20 243 -
09/02 kl 03 275 19 294 -
09/02 kl 04 306 19 325 -
09/02 kl 05 308 19 327 -
09/02 kl 06 281 19 300 -
09/02 kl 07 231 18 249 -
09/02 kl 08 171 17 188 -
09/02 kl 09 116 17 133 -
09/02 kl 10 77 18 95 -
09/02 kl 11 68 19 87 -
09/02 kl 12 93 19 112 -
09/02 kl 13 148 22 170 -
09/02 kl 14 218 24 242 -
09/02 kl 15 282 27 309 -
09/02 kl 16 326 30 356 -
09/02 kl 17 340 33 373 -
09/02 kl 18 320 33 353 -
09/02 kl 19 271 33 304 -
09/02 kl 20 206 34 240 -
09/02 kl 21 139 35 174 -
09/02 kl 22 85 36 121 -
09/02 kl 23 56 37 93 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 339 373 398 414 402
Laveste vannstand 98 87 101 95 88
Avvik gult nivå -43 -9 16 32 20
Avvik orange nivå -59 -25 0 16 4
Avvik rødt nivå -76 -42 -17 -1 -13
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm