Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
09/02 kl 00 126 130 129 -
09/02 kl 01 181 184 184 -
09/02 kl 02 241 245 243 -
09/02 kl 03 293 296 294 -
09/02 kl 04 323 327 325 -
09/02 kl 05 325 328 327 -
09/02 kl 06 297 302 300 -
09/02 kl 07 247 251 249 -
09/02 kl 08 187 191 188 -
09/02 kl 09 131 137 133 -
09/02 kl 10 94 99 95 -
09/02 kl 11 87 93 87 -
09/02 kl 12 112 118 112 -
09/02 kl 13 168 174 170 -
09/02 kl 14 238 245 242 -
09/02 kl 15 304 311 309 -
09/02 kl 16 350 357 356 -
09/02 kl 17 368 374 373 -
09/02 kl 18 350 355 353 -
09/02 kl 19 303 308 304 -
09/02 kl 20 238 244 240 -
09/02 kl 21 170 177 174 -
09/02 kl 22 116 122 121 -
09/02 kl 23 88 95 93 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 342 374 413 425 412
Laveste vannstand 95 87 97 83 79
Avvik gult nivå -40 -8 31 43 30
Avvik orange nivå -56 -24 15 27 14
Avvik rødt nivå -73 -41 -2 10 -3
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm