Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
09/02 kl 00 - 129 129 129
09/02 kl 01 - 184 184 184
09/02 kl 02 - 243 243 244
09/02 kl 03 - 294 294 295
09/02 kl 04 - 325 325 326
09/02 kl 05 - 327 328 328
09/02 kl 06 - 300 301 301
09/02 kl 07 - 249 249 250
09/02 kl 08 - 188 189 190
09/02 kl 09 - 133 134 135
09/02 kl 10 - 95 95 97
09/02 kl 11 - 87 86 89
09/02 kl 12 - 112 112 115
09/02 kl 13 - 170 169 172
09/02 kl 14 - 242 241 245
09/02 kl 15 - 309 308 311
09/02 kl 16 - 356 355 358
09/02 kl 17 - 373 371 374
09/02 kl 18 - 353 352 355
09/02 kl 19 - 304 304 306
09/02 kl 20 - 240 240 241
09/02 kl 21 - 174 173 173
09/02 kl 22 - 121 120 118
09/02 kl 23 - 93 92 89

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 339 373 398 414 402
Max. fra modell: 07/02 12 340 371 395 412 395
Max. fra modell: 07/02 00 341 374 391 417 97
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm