Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/02 kl 00 64 37 101 -
10/02 kl 01 107 35 142 -
10/02 kl 02 172 35 207 -
10/02 kl 03 241 35 276 -
10/02 kl 04 296 37 333 -
10/02 kl 05 324 38 362 -
10/02 kl 06 319 40 359 -
10/02 kl 07 282 41 323 -
10/02 kl 08 223 42 265 -
10/02 kl 09 157 43 200 -
10/02 kl 10 99 44 143 -
10/02 kl 11 62 45 107 -
10/02 kl 12 60 46 106 -
10/02 kl 13 97 46 143 -
10/02 kl 14 163 46 209 -
10/02 kl 15 239 46 285 -
10/02 kl 16 305 47 352 -
10/02 kl 17 344 48 392 -
10/02 kl 18 349 49 398 -
10/02 kl 19 318 49 367 -
10/02 kl 20 258 49 307 -
10/02 kl 21 184 50 234 -
10/02 kl 22 113 53 166 -
10/02 kl 23 60 54 114 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 339 373 398 414 402
Laveste vannstand 98 87 101 95 88
Avvik gult nivå -43 -9 16 32 20
Avvik orange nivå -59 -25 0 16 4
Avvik rødt nivå -76 -42 -17 -1 -13
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm