Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
10/02 kl 00 97 104 101 -
10/02 kl 01 140 147 142 -
10/02 kl 02 205 213 207 -
10/02 kl 03 274 282 276 -
10/02 kl 04 329 338 333 -
10/02 kl 05 357 367 362 -
10/02 kl 06 353 363 359 -
10/02 kl 07 317 329 323 -
10/02 kl 08 260 273 265 -
10/02 kl 09 196 209 200 -
10/02 kl 10 137 151 143 -
10/02 kl 11 100 115 107 -
10/02 kl 12 100 116 106 -
10/02 kl 13 137 155 143 -
10/02 kl 14 203 223 209 -
10/02 kl 15 279 300 285 -
10/02 kl 16 345 367 352 -
10/02 kl 17 384 406 392 -
10/02 kl 18 390 413 398 -
10/02 kl 19 360 383 367 -
10/02 kl 20 300 325 307 -
10/02 kl 21 226 254 234 -
10/02 kl 22 156 184 166 -
10/02 kl 23 104 132 114 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 342 374 413 425 412
Laveste vannstand 95 87 97 83 79
Avvik gult nivå -40 -8 31 43 30
Avvik orange nivå -56 -24 15 27 14
Avvik rødt nivå -73 -41 -2 10 -3
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm