Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/02 kl 00 38 57 95 -
11/02 kl 01 56 59 115 -
11/02 kl 02 112 61 173 -
11/02 kl 03 186 62 248 -
11/02 kl 04 260 63 323 -
11/02 kl 05 313 64 377 -
11/02 kl 06 336 64 400 -
11/02 kl 07 323 64 387 -
11/02 kl 08 277 63 340 -
11/02 kl 09 212 62 274 -
11/02 kl 10 142 62 204 -
11/02 kl 11 85 62 147 -
11/02 kl 12 54 62 116 -
11/02 kl 13 61 61 122 -
11/02 kl 14 109 61 170 -
11/02 kl 15 182 60 242 -
11/02 kl 16 261 59 320 -
11/02 kl 17 323 59 382 -
11/02 kl 18 355 59 414 -
11/02 kl 19 350 60 410 -
11/02 kl 20 308 60 368 -
11/02 kl 21 241 60 301 -
11/02 kl 22 163 60 223 -
11/02 kl 23 92 60 152 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 339 373 398 414 402
Laveste vannstand 98 87 101 95 88
Avvik gult nivå -43 -9 16 32 20
Avvik orange nivå -59 -25 0 16 4
Avvik rødt nivå -76 -42 -17 -1 -13
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm