Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
11/02 kl 00 83 110 95 -
11/02 kl 01 103 129 115 -
11/02 kl 02 161 187 173 -
11/02 kl 03 236 262 248 -
11/02 kl 04 312 337 323 -
11/02 kl 05 365 391 377 -
11/02 kl 06 388 412 400 -
11/02 kl 07 375 398 387 -
11/02 kl 08 329 352 340 -
11/02 kl 09 265 287 274 -
11/02 kl 10 195 217 204 -
11/02 kl 11 137 161 147 -
11/02 kl 12 106 129 116 -
11/02 kl 13 113 135 122 -
11/02 kl 14 162 182 170 -
11/02 kl 15 235 254 242 -
11/02 kl 16 313 332 320 -
11/02 kl 17 375 393 382 -
11/02 kl 18 406 425 414 -
11/02 kl 19 402 420 410 -
11/02 kl 20 359 375 368 -
11/02 kl 21 292 307 301 -
11/02 kl 22 214 228 223 -
11/02 kl 23 142 157 152 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 342 374 413 425 412
Laveste vannstand 95 87 97 83 79
Avvik gult nivå -40 -8 31 43 30
Avvik orange nivå -56 -24 15 27 14
Avvik rødt nivå -73 -41 -2 10 -3
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm