Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
11/02 kl 00 - 95 91 88
11/02 kl 01 - 115 111 108
11/02 kl 02 - 173 168 166
11/02 kl 03 - 248 243 240
11/02 kl 04 - 323 317 315
11/02 kl 05 - 377 371 369
11/02 kl 06 - 400 396 394
11/02 kl 07 - 387 385 381
11/02 kl 08 - 340 340 336
11/02 kl 09 - 274 275 271
11/02 kl 10 - 204 204 202
11/02 kl 11 - 147 146 145
11/02 kl 12 - 116 114 114
11/02 kl 13 - 122 120 121
11/02 kl 14 - 170 167 170
11/02 kl 15 - 242 240 243
11/02 kl 16 - 320 319 322
11/02 kl 17 - 382 380 384
11/02 kl 18 - 414 412 417
11/02 kl 19 - 410 407 411
11/02 kl 20 - 368 366 368
11/02 kl 21 - 301 299 300
11/02 kl 22 - 223 221 221
11/02 kl 23 - 152 151 148

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 339 373 398 414 402
Max. fra modell: 07/02 12 340 371 395 412 395
Max. fra modell: 07/02 00 341 374 391 417 97
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm