Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
11/02 kl 00 45 72 57 -
11/02 kl 01 47 73 59 -
11/02 kl 02 49 75 61 -
11/02 kl 03 50 76 62 -
11/02 kl 04 52 77 63 -
11/02 kl 05 52 78 64 -
11/02 kl 06 52 76 64 -
11/02 kl 07 52 75 64 -
11/02 kl 08 52 75 63 -
11/02 kl 09 53 75 62 -
11/02 kl 10 53 75 62 -
11/02 kl 11 52 76 62 -
11/02 kl 12 52 75 62 -
11/02 kl 13 52 74 61 -
11/02 kl 14 53 73 61 -
11/02 kl 15 53 72 60 -
11/02 kl 16 52 71 59 -
11/02 kl 17 52 70 59 -
11/02 kl 18 51 70 59 -
11/02 kl 19 52 70 60 -
11/02 kl 20 51 67 60 -
11/02 kl 21 51 66 60 -
11/02 kl 22 51 65 60 -
11/02 kl 23 50 65 60 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 21 37 54 64 60
Laveste værets virkning 10 17 35 57 40
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm