Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/02 kl 00 42 60 102 -
12/02 kl 01 29 59 88 -
12/02 kl 02 58 58 116 -
12/02 kl 03 123 57 180 -
12/02 kl 04 202 56 258 -
12/02 kl 05 275 55 330 -
12/02 kl 06 324 54 378 -
12/02 kl 07 339 53 392 -
12/02 kl 08 318 52 370 -
12/02 kl 09 267 52 319 -
12/02 kl 10 199 51 250 -
12/02 kl 11 131 50 181 -
12/02 kl 12 78 50 128 -
12/02 kl 13 54 52 106 -
12/02 kl 14 71 51 122 -
12/02 kl 15 126 51 177 -
12/02 kl 16 202 51 253 -
12/02 kl 17 277 50 327 -
12/02 kl 18 332 48 380 -
12/02 kl 19 355 47 402 -
12/02 kl 20 341 46 387 -
12/02 kl 21 293 44 337 -
12/02 kl 22 222 42 264 -
12/02 kl 23 145 40 185 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 339 373 398 414 402
Laveste vannstand 98 87 101 95 88
Avvik gult nivå -43 -9 16 32 20
Avvik orange nivå -59 -25 0 16 4
Avvik rødt nivå -76 -42 -17 -1 -13
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm