Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
12/02 kl 00 92 106 102 -
12/02 kl 01 79 93 88 -
12/02 kl 02 108 122 116 -
12/02 kl 03 173 186 180 -
12/02 kl 04 252 266 258 -
12/02 kl 05 326 339 330 -
12/02 kl 06 374 388 378 -
12/02 kl 07 389 403 392 -
12/02 kl 08 368 381 370 -
12/02 kl 09 316 329 319 -
12/02 kl 10 247 260 250 -
12/02 kl 11 179 192 181 -
12/02 kl 12 126 138 128 -
12/02 kl 13 100 113 106 -
12/02 kl 14 115 129 122 -
12/02 kl 15 169 184 177 -
12/02 kl 16 244 259 253 -
12/02 kl 17 319 335 327 -
12/02 kl 18 374 390 380 -
12/02 kl 19 396 412 402 -
12/02 kl 20 381 399 387 -
12/02 kl 21 332 350 337 -
12/02 kl 22 260 279 264 -
12/02 kl 23 182 201 185 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 342 374 413 425 412
Laveste vannstand 95 87 97 83 79
Avvik gult nivå -40 -8 31 43 30
Avvik orange nivå -56 -24 15 27 14
Avvik rødt nivå -73 -41 -2 10 -3
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm