Tid (NNT) Sanns. > gult Sanns. > orange Sanns. > rødt Max. EPS
12/02 kl 00 0% 0% 0% 106
12/02 kl 01 0% 0% 0% 93
12/02 kl 02 0% 0% 0% 122
12/02 kl 03 0% 0% 0% 186
12/02 kl 04 0% 0% 0% 266
12/02 kl 05 0% 0% 0% 339
12/02 kl 06 37% 0% 0% 388
12/02 kl 07 100% 21% 0% 403
12/02 kl 08 0% 0% 0% 381
12/02 kl 09 0% 0% 0% 329
12/02 kl 10 0% 0% 0% 260
12/02 kl 11 0% 0% 0% 192
12/02 kl 12 0% 0% 0% 138
12/02 kl 13 0% 0% 0% 113
12/02 kl 14 0% 0% 0% 129
12/02 kl 15 0% 0% 0% 184
12/02 kl 16 0% 0% 0% 259
12/02 kl 17 0% 0% 0% 335
12/02 kl 18 21% 0% 0% 390
12/02 kl 19 100% 90% 0% 412
12/02 kl 20 98% 2% 0% 399
12/02 kl 21 0% 0% 0% 350
12/02 kl 22 0% 0% 0% 279
12/02 kl 23 0% 0% 0% 201

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Sanns. > gult nivå 0% 0% 100% 100% 100%
Sanns. > orange nivå 0% 0% 62% 100% 90%
Sanns. > rødt nivå 0% 0% 0% 50% 0%
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm