Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/02 kl 00 -5 24 19 -
09/02 kl 01 2 24 26 -
09/02 kl 02 6 27 33 -
09/02 kl 03 9 30 39 -
09/02 kl 04 12 34 46 -
09/02 kl 05 11 37 48 -
09/02 kl 06 4 40 44 -
09/02 kl 07 -5 42 37 -
09/02 kl 08 -12 44 32 -
09/02 kl 09 -17 46 29 -
09/02 kl 10 -20 50 30 -
09/02 kl 11 -18 51 33 -
09/02 kl 12 -10 51 41 -
09/02 kl 13 -2 49 47 -
09/02 kl 14 3 45 48 -
09/02 kl 15 7 43 50 -
09/02 kl 16 12 42 54 -
09/02 kl 17 14 44 58 -
09/02 kl 18 11 44 55 -
09/02 kl 19 3 40 43 -
09/02 kl 20 -6 33 27 -
09/02 kl 21 -12 28 16 -
09/02 kl 22 -16 26 10 -
09/02 kl 23 -16 23 7 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 17 58 120 110 64
Laveste vannstand -26 7 13 42 28
Avvik gult nivå -83 -42 20 10 -36
Avvik orange nivå -104 -63 -1 -11 -57
Avvik rødt nivå -122 -81 -19 -29 -75
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm