Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/02 kl 00 -15 112 97 -
11/02 kl 01 -6 110 104 -
11/02 kl 02 3 107 110 -
11/02 kl 03 8 102 110 -
11/02 kl 04 10 94 104 -
11/02 kl 05 12 87 99 -
11/02 kl 06 13 80 93 -
11/02 kl 07 7 75 82 -
11/02 kl 08 -3 73 70 -
11/02 kl 09 -11 74 63 -
11/02 kl 10 -17 74 57 -
11/02 kl 11 -21 75 54 -
11/02 kl 12 -20 74 54 -
11/02 kl 13 -13 73 60 -
11/02 kl 14 -4 72 68 -
11/02 kl 15 3 70 73 -
11/02 kl 16 5 68 73 -
11/02 kl 17 9 67 76 -
11/02 kl 18 12 65 77 -
11/02 kl 19 11 63 74 -
11/02 kl 20 4 60 64 -
11/02 kl 21 -5 58 53 -
11/02 kl 22 -11 58 47 -
11/02 kl 23 -16 58 42 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 17 58 120 110 64
Laveste vannstand -26 7 13 42 28
Avvik gult nivå -83 -42 20 10 -36
Avvik orange nivå -104 -63 -1 -11 -57
Avvik rødt nivå -122 -81 -19 -29 -75
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm