Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/02 kl 01 54 -15 39 43
08/02 kl 02 59 -15 44 52
08/02 kl 03 62 -16 46 56
08/02 kl 04 63 -16 47 56
08/02 kl 05 59 -16 43 48
08/02 kl 06 51 -16 35 36
08/02 kl 07 43 -14 29 26
08/02 kl 08 36 -11 25 16
08/02 kl 09 33 -7 26 14
08/02 kl 10 33 -2 31 21
08/02 kl 11 38 1 39 31
08/02 kl 12 45 4 49 42
08/02 kl 13 52 5 57 52
08/02 kl 14 57 4 61 56
08/02 kl 15 62 3 65 -
08/02 kl 16 66 2 68 -
08/02 kl 17 65 2 67 -
08/02 kl 18 58 3 61 -
08/02 kl 19 49 4 53 -
08/02 kl 20 42 9 51 -
08/02 kl 21 37 14 51 -
08/02 kl 22 35 19 54 -
08/02 kl 23 39 22 61 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 68 109 171 161 115
Laveste vannstand 25 58 64 93 79
Avvik gult nivå -83 -42 20 10 -36
Avvik orange nivå -104 -63 -1 -11 -57
Avvik rødt nivå -122 -81 -19 -29 -75
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm