Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/02 kl 00 46 24 70 -
09/02 kl 01 53 24 77 -
09/02 kl 02 57 27 84 -
09/02 kl 03 60 30 90 -
09/02 kl 04 63 34 97 -
09/02 kl 05 62 37 99 -
09/02 kl 06 55 40 95 -
09/02 kl 07 46 42 88 -
09/02 kl 08 39 44 83 -
09/02 kl 09 34 46 80 -
09/02 kl 10 31 50 81 -
09/02 kl 11 33 51 84 -
09/02 kl 12 41 51 92 -
09/02 kl 13 49 49 98 -
09/02 kl 14 54 45 99 -
09/02 kl 15 58 43 101 -
09/02 kl 16 63 42 105 -
09/02 kl 17 65 44 109 -
09/02 kl 18 62 44 106 -
09/02 kl 19 54 40 94 -
09/02 kl 20 45 33 78 -
09/02 kl 21 39 28 67 -
09/02 kl 22 35 26 61 -
09/02 kl 23 35 23 58 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 68 109 171 161 115
Laveste vannstand 25 58 64 93 79
Avvik gult nivå -83 -42 20 10 -36
Avvik orange nivå -104 -63 -1 -11 -57
Avvik rødt nivå -122 -81 -19 -29 -75
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm