Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
09/02 kl 00 63 72 70 -
09/02 kl 01 72 81 77 -
09/02 kl 02 79 89 84 -
09/02 kl 03 85 95 90 -
09/02 kl 04 91 101 97 -
09/02 kl 05 93 105 99 -
09/02 kl 06 90 103 95 -
09/02 kl 07 84 98 88 -
09/02 kl 08 78 91 83 -
09/02 kl 09 74 87 80 -
09/02 kl 10 70 85 81 -
09/02 kl 11 71 88 84 -
09/02 kl 12 79 97 92 -
09/02 kl 13 85 105 98 -
09/02 kl 14 90 112 99 -
09/02 kl 15 93 120 101 -
09/02 kl 16 96 125 105 -
09/02 kl 17 95 124 109 -
09/02 kl 18 89 115 106 -
09/02 kl 19 78 103 94 -
09/02 kl 20 63 94 78 -
09/02 kl 21 53 86 67 -
09/02 kl 22 46 78 61 -
09/02 kl 23 46 73 58 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 72 125 191 170 133
Laveste vannstand 25 46 57 83 31
Avvik gult nivå -79 -26 40 19 -18
Avvik orange nivå -100 -47 19 -2 -39
Avvik rødt nivå -118 -65 1 -20 -57
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm