Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
09/02 kl 00 - 70 67 67
09/02 kl 01 - 77 75 76
09/02 kl 02 - 84 82 82
09/02 kl 03 - 90 87 88
09/02 kl 04 - 97 94 93
09/02 kl 05 - 99 96 94
09/02 kl 06 - 95 92 89
09/02 kl 07 - 88 86 81
09/02 kl 08 - 83 82 75
09/02 kl 09 - 80 80 71
09/02 kl 10 - 81 80 70
09/02 kl 11 - 84 83 73
09/02 kl 12 - 92 91 82
09/02 kl 13 - 98 99 90
09/02 kl 14 - 99 102 94
09/02 kl 15 - 101 104 94
09/02 kl 16 - 105 106 94
09/02 kl 17 - 109 108 93
09/02 kl 18 - 106 103 90
09/02 kl 19 - 94 92 81
09/02 kl 20 - 78 76 73
09/02 kl 21 - 67 65 69
09/02 kl 22 - 61 58 65
09/02 kl 23 - 58 58 62

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 68 109 171 161 115
Max. fra modell: 07/02 12 70 108 169 162 121
Max. fra modell: 07/02 00 67 94 169 166 92
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm