Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
09/02 kl 00 17 26 24 -
09/02 kl 01 19 28 24 -
09/02 kl 02 22 32 27 -
09/02 kl 03 25 35 30 -
09/02 kl 04 28 38 34 -
09/02 kl 05 31 43 37 -
09/02 kl 06 35 48 40 -
09/02 kl 07 38 52 42 -
09/02 kl 08 39 52 44 -
09/02 kl 09 40 53 46 -
09/02 kl 10 39 54 50 -
09/02 kl 11 38 55 51 -
09/02 kl 12 38 56 51 -
09/02 kl 13 36 56 49 -
09/02 kl 14 36 58 45 -
09/02 kl 15 35 62 43 -
09/02 kl 16 33 62 42 -
09/02 kl 17 30 59 44 -
09/02 kl 18 27 53 44 -
09/02 kl 19 24 49 40 -
09/02 kl 20 18 49 33 -
09/02 kl 21 14 47 28 -
09/02 kl 22 11 43 26 -
09/02 kl 23 11 38 23 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 22 51 114 112 58
Laveste værets virkning -16 23 22 58 39
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm