Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/02 kl 00 42 22 64 -
10/02 kl 01 51 25 76 -
10/02 kl 02 57 29 86 -
10/02 kl 03 60 35 95 -
10/02 kl 04 62 38 100 -
10/02 kl 05 63 42 105 -
10/02 kl 06 60 45 105 -
10/02 kl 07 51 46 97 -
10/02 kl 08 42 48 90 -
10/02 kl 09 36 51 87 -
10/02 kl 10 32 56 88 -
10/02 kl 11 30 62 92 -
10/02 kl 12 35 70 105 -
10/02 kl 13 44 79 123 -
10/02 kl 14 52 88 140 -
10/02 kl 15 56 94 150 -
10/02 kl 16 59 99 158 -
10/02 kl 17 63 103 166 -
10/02 kl 18 64 107 171 -
10/02 kl 19 58 108 166 -
10/02 kl 20 49 110 159 -
10/02 kl 21 42 112 154 -
10/02 kl 22 37 114 151 -
10/02 kl 23 34 114 148 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 68 109 171 161 115
Laveste vannstand 25 58 64 93 79
Avvik gult nivå -83 -42 20 10 -36
Avvik orange nivå -104 -63 -1 -11 -57
Avvik rødt nivå -122 -81 -19 -29 -75
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm