Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/02 kl 00 36 112 148 -
11/02 kl 01 45 110 155 -
11/02 kl 02 54 107 161 -
11/02 kl 03 59 102 161 -
11/02 kl 04 61 94 155 -
11/02 kl 05 63 87 150 -
11/02 kl 06 64 80 144 -
11/02 kl 07 58 75 133 -
11/02 kl 08 48 73 121 -
11/02 kl 09 40 74 114 -
11/02 kl 10 34 74 108 -
11/02 kl 11 30 75 105 -
11/02 kl 12 31 74 105 -
11/02 kl 13 38 73 111 -
11/02 kl 14 47 72 119 -
11/02 kl 15 54 70 124 -
11/02 kl 16 56 68 124 -
11/02 kl 17 60 67 127 -
11/02 kl 18 63 65 128 -
11/02 kl 19 62 63 125 -
11/02 kl 20 55 60 115 -
11/02 kl 21 46 58 104 -
11/02 kl 22 40 58 98 -
11/02 kl 23 35 58 93 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 68 109 171 161 115
Laveste vannstand 25 58 64 93 79
Avvik gult nivå -83 -42 20 10 -36
Avvik orange nivå -104 -63 -1 -11 -57
Avvik rødt nivå -122 -81 -19 -29 -75
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm