Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
11/02 kl 00 137 157 148 -
11/02 kl 01 145 165 155 -
11/02 kl 02 150 170 161 -
11/02 kl 03 150 170 161 -
11/02 kl 04 147 166 155 -
11/02 kl 05 143 162 150 -
11/02 kl 06 138 157 144 -
11/02 kl 07 128 147 133 -
11/02 kl 08 114 133 121 -
11/02 kl 09 104 121 114 -
11/02 kl 10 97 115 108 -
11/02 kl 11 92 114 105 -
11/02 kl 12 93 118 105 -
11/02 kl 13 100 126 111 -
11/02 kl 14 106 135 119 -
11/02 kl 15 110 139 124 -
11/02 kl 16 110 136 124 -
11/02 kl 17 110 135 127 -
11/02 kl 18 109 136 128 -
11/02 kl 19 106 134 125 -
11/02 kl 20 98 127 115 -
11/02 kl 21 90 119 104 -
11/02 kl 22 86 114 98 -
11/02 kl 23 83 109 93 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 72 125 191 170 133
Laveste vannstand 25 46 57 83 31
Avvik gult nivå -79 -26 40 19 -18
Avvik orange nivå -100 -47 19 -2 -39
Avvik rødt nivå -118 -65 1 -20 -57
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm