Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
11/02 kl 00 - 148 149 149
11/02 kl 01 - 155 156 158
11/02 kl 02 - 161 162 165
11/02 kl 03 - 161 162 166
11/02 kl 04 - 155 158 161
11/02 kl 05 - 150 152 156
11/02 kl 06 - 144 146 150
11/02 kl 07 - 133 135 139
11/02 kl 08 - 121 119 124
11/02 kl 09 - 114 108 112
11/02 kl 10 - 108 97 102
11/02 kl 11 - 105 90 97
11/02 kl 12 - 105 89 98
11/02 kl 13 - 111 94 105
11/02 kl 14 - 119 102 114
11/02 kl 15 - 124 111 120
11/02 kl 16 - 124 115 122
11/02 kl 17 - 127 122 123
11/02 kl 18 - 128 127 123
11/02 kl 19 - 125 126 119
11/02 kl 20 - 115 118 112
11/02 kl 21 - 104 108 103
11/02 kl 22 - 98 101 97
11/02 kl 23 - 93 95 91

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 68 109 171 161 115
Max. fra modell: 07/02 12 70 108 169 162 121
Max. fra modell: 07/02 00 67 94 169 166 92
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm