Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
11/02 kl 00 101 121 112 -
11/02 kl 01 100 120 110 -
11/02 kl 02 96 116 107 -
11/02 kl 03 91 111 102 -
11/02 kl 04 86 105 94 -
11/02 kl 05 80 99 87 -
11/02 kl 06 74 93 80 -
11/02 kl 07 70 89 75 -
11/02 kl 08 66 85 73 -
11/02 kl 09 64 81 74 -
11/02 kl 10 63 81 74 -
11/02 kl 11 62 84 75 -
11/02 kl 12 62 87 74 -
11/02 kl 13 62 88 73 -
11/02 kl 14 59 88 72 -
11/02 kl 15 56 85 70 -
11/02 kl 16 54 80 68 -
11/02 kl 17 50 75 67 -
11/02 kl 18 46 73 65 -
11/02 kl 19 44 72 63 -
11/02 kl 20 43 72 60 -
11/02 kl 21 44 73 58 -
11/02 kl 22 46 74 58 -
11/02 kl 23 48 74 58 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 22 51 114 112 58
Laveste værets virkning -16 23 22 58 39
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm