Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/02 kl 00 33 57 90 -
12/02 kl 01 37 58 95 -
12/02 kl 02 47 58 105 -
12/02 kl 03 56 57 113 -
12/02 kl 04 59 56 115 -
12/02 kl 05 61 53 114 -
12/02 kl 06 64 51 115 -
12/02 kl 07 63 49 112 -
12/02 kl 08 56 50 106 -
12/02 kl 09 47 50 97 -
12/02 kl 10 40 52 92 -
12/02 kl 11 34 52 86 -
12/02 kl 12 31 51 82 -
12/02 kl 13 32 49 81 -
12/02 kl 14 40 47 87 -
12/02 kl 15 49 45 94 -
12/02 kl 16 53 43 96 -
12/02 kl 17 55 43 98 -
12/02 kl 18 59 43 102 -
12/02 kl 19 63 42 105 -
12/02 kl 20 60 40 100 -
12/02 kl 21 53 39 92 -
12/02 kl 22 45 39 84 -
12/02 kl 23 39 40 79 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 68 109 171 161 115
Laveste vannstand 25 58 64 93 79
Avvik gult nivå -83 -42 20 10 -36
Avvik orange nivå -104 -63 -1 -11 -57
Avvik rødt nivå -122 -81 -19 -29 -75
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm