Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/01 kl 00 4 58 62 -
16/01 kl 01 43 56 99 -
16/01 kl 02 68 56 124 -
16/01 kl 03 76 54 130 -
16/01 kl 04 68 53 121 -
16/01 kl 05 46 52 98 -
16/01 kl 06 13 49 62 -
16/01 kl 07 -19 47 28 -
16/01 kl 08 -40 45 5 -
16/01 kl 09 -47 46 -1 -
16/01 kl 10 -40 42 2 -
16/01 kl 11 -17 42 25 -
16/01 kl 12 17 40 57 -
16/01 kl 13 54 39 93 -
16/01 kl 14 79 37 116 -
16/01 kl 15 87 35 122 -
16/01 kl 16 80 33 113 -
16/01 kl 17 59 32 91 -
16/01 kl 18 25 29 54 -
16/01 kl 19 -14 28 14 -
16/01 kl 20 -46 27 -19 -
16/01 kl 21 -65 28 -37 -
16/01 kl 22 -69 29 -40 -
16/01 kl 23 -58 27 -31 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 148 162 130 93 94
Laveste vannstand -30 -15 -40 -39 -31
Avvik gult nivå 5 19 -13 -50 -49
Avvik orange nivå -11 3 -29 -66 -65
Avvik rødt nivå -26 -12 -44 -81 -80
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm