Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
14/01 kl 01 211 42 253 261
14/01 kl 02 207 41 248 259
14/01 kl 03 186 45 231 238
14/01 kl 04 150 42 192 204
14/01 kl 05 109 44 153 162
14/01 kl 06 77 44 121 130
14/01 kl 07 62 46 108 119
14/01 kl 08 66 49 115 118
14/01 kl 09 86 48 134 138
14/01 kl 10 122 51 173 175
14/01 kl 11 167 48 215 215
14/01 kl 12 203 51 254 251
14/01 kl 13 220 50 270 267
14/01 kl 14 217 52 269 267
14/01 kl 15 197 53 250 -
14/01 kl 16 161 52 213 -
14/01 kl 17 116 52 168 -
14/01 kl 18 74 51 125 -
14/01 kl 19 48 53 101 -
14/01 kl 20 40 52 92 -
14/01 kl 21 49 53 102 -
14/01 kl 22 78 52 130 -
14/01 kl 23 122 54 176 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 270 284 252 215 216
Laveste vannstand 92 107 82 83 91
Avvik gult nivå 5 19 -13 -50 -49
Avvik orange nivå -11 3 -29 -66 -65
Avvik rødt nivå -26 -12 -44 -81 -80
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm