Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/01 kl 00 165 55 220 -
15/01 kl 01 195 58 253 -
15/01 kl 02 206 62 268 -
15/01 kl 03 200 64 264 -
15/01 kl 04 177 66 243 -
15/01 kl 05 141 64 205 -
15/01 kl 06 104 64 168 -
15/01 kl 07 77 66 143 -
15/01 kl 08 68 69 137 -
15/01 kl 09 74 71 145 -
15/01 kl 10 96 72 168 -
15/01 kl 11 132 72 204 -
15/01 kl 12 174 69 243 -
15/01 kl 13 205 67 272 -
15/01 kl 14 216 68 284 -
15/01 kl 15 210 69 279 -
15/01 kl 16 189 69 258 -
15/01 kl 17 152 68 220 -
15/01 kl 18 110 68 178 -
15/01 kl 19 72 66 138 -
15/01 kl 20 51 64 115 -
15/01 kl 21 45 62 107 -
15/01 kl 22 56 61 117 -
15/01 kl 23 85 58 143 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 270 284 252 215 216
Laveste vannstand 92 107 82 83 91
Avvik gult nivå 5 19 -13 -50 -49
Avvik orange nivå -11 3 -29 -66 -65
Avvik rødt nivå -26 -12 -44 -81 -80
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -5 cm